Hesbania

Binnen het katholiek basisonderwijs (regio Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Alken en Zepperen) werd in het basisonderwijs een scholengemeenschap opgericht, de scholengemeenschap Hesbania. De scholen die hiervan deel uitmaken engageren zich om samen te werken op het vlak van administratie, ICT en zorg. De volgende scholen maken er deel van uit.

Uit Sint-Truiden:

Uit Nieuwerkerken:

Uit Alken:

Het is de bedoeling om de deskundigheid van iedere school op het vlak van de vermelde domeinen samen te brengen. Door te streven naar een efficiënter gebruik van mensen en middelen wordt de draagkracht van iedere school vergroot.