Afsprakennota

Afsprakennota “aanvraag stageplaats” scholengemeenschap Hesbania .

De stage-aanvraag gebeurt tussen 1 mei en 9 juni.
Vanaf 1 mei is de inschrijvingstool beschikbaar op deze pagina.
Vanaf 10 juni kunnen jullie zelf contact opnemen met de scholen voor een aanvraag.