Aanvraag stageplaats 2021-2022

Afsprakennota “aanvraag stageplaats” scholengemeenschap Hesbania .

  • Alle aanvragen voor een stageplaats voor de scholen van SG Hesbania gebeuren via de school zelf. Via de knop ‘scholen’ op deze website vind je het e-mailadres van elke school.
  • De aanvraag gebeurt tussen 1 mei en 15 juni en vanaf 10 september tot en met 30 september. 
  • De aanvraag wordt in de mate van het mogelijke binnen de week beantwoord.