Afsprakennota

Afsprakennota “aanvraag stageplaats” scholengemeenschap Hesbania .

  • Alle aanvragen voor een stageplaats voor de scholen van SG Hesbania gebeuren op de centrale dienst van Hesbania met een standaardformulier.
    Enkel en ALLEEN met dit formulier kan je een stageplaats aanvragen.
    Dit formulier kan je bekomen op de website van Hesbania of aanvragen in de hogeschool.
    Het aanvraagformulier kan verstuurd worden naar : rina.struys@hesbania.net
    Voor elke stage dient een nieuw formulier ingestuurd te worden. ( 1 stage per formulier ! )
  • De aanvraag gebeurt tussen 1 mei en 9 juni. Vanaf 10 juni kunnen jullie zelf contact opnemen met de scholen.