Aanvraag stageplaats

Afsprakennota “aanvraag stageplaats” scholengemeenschap Hesbania .

 • Alle aanvragen voor een stageplaats voor de scholen van SG Hesbania gebeuren op de centrale dienst van Hesbania met een standaardformulier.
  Enkel en ALLEEN met dit formulier kan je een stageplaats aanvragen.
  Dit formulier kan je bekomen op de website van Hesbania of aanvragen in de hogeschool.
  Het aanvraagformulier kan verstuurd worden naar : rina.struys@hesbania.net
  Voor elke stage dient een nieuw formulier ingestuurd te worden. ( 1 stage per formulier ! )
 • De aanvraag gebeurt tussen 1 mei en 15 juni en vanaf 10 september tot en met 30 september. Tussen deze 2 periodes wordt er geen enkele aanvraag ingediend !
 • De aanvraag wordt in de mate van het mogelijke binnen de week beantwoord.
 • De nodige documenten voor uw stageperiode kunnen afgehaald worden ( zie onderstaand adres / 2° verdieping blok B ) :

▪  Voor 1°  jaarsstudenten : de 2° volledige week van oktober.

▪ Voor 2° en 3° jaarsstudenten de eerste 3 werkdagen van juli in de voormiddag.

De studenten vullen de persoonlijke gegevens en de gegevens van de school vooraf in.